Xarunta tallaalka hargabka

Arbacada, 17ka oktoobar, 8ka subaxnimo-12 duhurnimo

Dugsiga Dhexe ee Justice page ayaa u qaban doona xarunta tallaalka hargabka ardayda JPS, qoysaska iyo shaqaalaha xiliga lagu jiro kulamada Waalidiinta-Macalamiinta tasoo ah Arbacada, 17ka Oktoobar 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo. Ururka Daaweynta Kalkaaliyayaasha ee Minneasota ayaa bixinaya tallaalka hargabka (flu) iyagoo la kaashanaya daryeelka Kohl's Care iyo Mashruuca Ka hortaga Hargabka ee Ilmaha. Sanka buufinta lama bixin doona sanadkaan.

Soo qaado kaarka caafimaadka hadii aad heysato mid. Haddii aadan heysan kaarka caafimaadka, tallaalka hargabka waxaa lagu bixinayaa lacag la'aan.

Tan waa fursad aad u weyn oo aad u heli kartid tallaal qoyskaaga oo dhan kulanka kahor ama kadib. Soo xiro shaati si fudud gacanta qeybta kore looga heli karo. Dhamaan waa wax fudud! Haddii aad rabtid inaad sii buuxiso warqada, fadlan riix halkan horana usoo qaado warqada aad buuxisay 10/17. Fadlan wac xafiiska Caafimaadka waxii su'aalo ah, 612-668-4030.