Xarunta tallaalka hargabka

Arbacada, 16ka oktoobar, 8ka subaxnimo-12 duhurnimo

Dugsiga Dhexe ee Justice page ayaa u qaban doona xarunta tallaalka hargabka ardayda JPS, qoysaska iyo shaqaalaha xiliga lagu jiro kulamada Waalidiinta-Macalamiinta tasoo ah Arbacada, 16ka Oktoobar 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo. Ururka Kalkaaliyaasha Booqda ee Minneasota ayaa talaalka hargabka ku bixin doona deeqda iskaashiga bulshada. Deeqdan  ayaa bixin doonta qarashka Ilmaha aanan heysan caymiska caafimaadka sanadkan oo Kaliyah. Xiliyadii hore ayaa deeqdan bixin jirtay qarashka qoyska oo dhan, ka raali ahaada isbadalka dadka waaweyn ee laga rabo caymiska caafimaadka iyo kaarka cadeynaya. Sanka buufinta lama bixin doona sanadkaan.

Tan waa fursad aad u weyn oo aad u heli kartid tallaal qoyskaaga oo dhan kulanka kahor ama kadib. Soo xiro shaati si fudud gacanta qeybta kore looga heli karo. Dhamaan waa wax fudud! Haddii aad rabtid inaad sii buuxiso warqada, fadlan riix halkan horana usoo qaado warqada aad buuxisay 10/16. Fadlan wac xafiiska Caafimaadka waxii su'aalo ah, 612-668-4030.